Ημ/νία Ώρα Νομός Περιοχή Υψόμετρο
(m)
Φορέας Ετήσιος
Υετός (mm)
Μηνιαίος
Υετός (mm)
Ημερήσιος
Υετός (mm)
Πίεση
(hPa)
Ταχ. Ανέμου
(Bf)
Διευθ.
Ανέμου
Υγρασία
(%)
Θερμοκρασία
(°C)
Συνθήκες
17/02/19 5:05 Χανίων Αγ.Πάντες 148m Ν.Ο.Α. 432.4mm 209.4mm 0.6mm 1020.9 1 Bf 84% 8.4 °C
17/02/19 04:51 Χανίων Ακρωτήρι 137m Ν.Ο.Α. 371.0mm 194.2mm 0.4mm 1021.7 2 Bf 84% 10.0 °C
17/02/19 5:01 Χανίων Αλικιανός 70m Ι.Μ.Σ. 659.6mm 269.8mm 6.4mm 1021.1 1 Bf 91% 8.3 °C
17/02/19 5:00 Χανίων Ασή Γωνιά 380m Ι.Μ.Σ. 1125.0mm 499.6mm 25.8mm 1021.1 3 Bf 89% 7.0 °C
17/02/19 04:47 Χανίων Ασκύφου 715m Ι.Μ.Σ. 1053.4mm 567.4mm 19.6mm 1023.3 4 Bf 93% 4.6 °C
17/02/19 5:04 Χανίων Βάμος 225m C.W. 583.6mm 325.8mm 8.2mm 1021.7 2 Bf 94% 7.4 °C
17/02/19 5:05 Χανίων Βρύσες 58m Ν.Ο.Α. 771.0mm 402.0mm 12.4mm 1020.6 0 Bf 91% 8.2 °C
17/02/19 5:04 Χανίων Γαύδος 25m C.W. 215.2mm 59.0mm 0.2mm 1020.1 0 Bf 72% 11.2 °C
17/02/19 04:47 Χανίων Άγ.Ιωάννης Σφακίων 770m Ι.Μ.Σ. 438.6mm 158.8mm 0.0mm 973.7 0 Bf 94% 3.2 °C
17/02/19 5:02 Χανίων Κάνδανος 425m Ν.Ο.Α. 603.2mm 255.8mm 6.4mm 1021.7 1 Bf 91% 5.9 °C
17/02/19 04:53 Χανίων Κολυμπάρι 40m Ν.Ο.Α. 621.6mm 144.4mm 1.6mm 1023.7 3 Bf 72% 11.5 °C
16/2/19 16:00 Χανίων Ομαλός 1050m Ι.Μ.Σ. 1091.2mm 445.6mm 46.8mm 1024.9 4 Bf 96% 1.9 °C
17/02/19 5:05 Χανίων Παλαιόχωρα 5m Ν.Ο.Α. 318.2mm 124.2mm 0.2mm 1019.0 4 Bf 78% 9.7 °C
17/02/19 5:00 Χανίων Πλατανιάς 10m Ν.Ο.Α. 371.4mm 132.8mm 0.0mm 1021.3 4 Bf 75% 11.8 °C
17/02/19 3:00 Χανίων Σαμαριά Δρυμός 1250m Ν.Ο.Α. 1081.4mm 427.8mm 5.8mm 1027.2 3 Bf 98% 0.7 °C
16/02/19 12:06 Χανίων Σαμαριά Φαράγγι 349m Ι.Μ.Σ. 919.4mm 321.2mm 49.0mm 1021.8 1 Bf 94% 5.9 °C
17/02/19 5:02 Χανίων Σέμπρωνας 635m Ν.Ο.Α. 1219.2mm 548.4mm 20.4mm 1023.3 1 Bf 93% 4.9 °C
17/02/19 04:51 Χανίων Σταλός 93m Ι.Μ.Σ. 343.6mm 137.6mm 0.8mm 1023.3 3 Bf 74% 10.2 °C
17/02/19 5:00 Χανίων Φαλάσαρνα 10m Ν.Ο.Α. 442.8mm 117.6mm 1.6mm 1020.7 5 Bf 77% 10.7 °C
17/02/19 5:05 Χανίων Χανιά 7m Ι.Μ.Σ. 403.4mm 179.8mm 1.8mm 1022.2 2 Bf 75% 11.3 °C
17/02/19 5:05 Ρεθύμνου Αγία Γαλήνη 25m C.W. 274.0mm 77.8mm 0.2mm 1022.2 3 Bf 65% 11.8 °C
17/02/19 5:00 Ρεθύμνου Ανώγεια 801m Ν.Ο.Α. 564.6mm 239.8mm 17.2mm 1019.4 2 Bf 98% 3.4 °C
17/02/19 5:02 Ρεθύμνου Καλλιθέα 50m Ι.Μ.Σ. 405.8mm 125.4mm 0.0mm 1022.4 2 Bf 70% 11.7 °C
16/02/19 17:23 Ρεθύμνου Πλακιάς 19m Ν.Ο.Α. 440.8mm 172.6mm 39.0mm 1019.3 6 Bf 83% 10.7 °C
17/02/19 05:01 Ρεθύμνου Ρέθυμνο 20m Ν.Ο.Α. 365.0mm 113.4mm 0.0mm 1019.5 4 Bf 73% 11.4 °C
17/02/19 05:02 Ρεθύμνου Σπήλι 405m Ν.Ο.Α. 756.4mm 294.0mm 1.4mm 1021.3 2 Bf 88% 7.4 °C
17/02/19 5:05 Ρεθύμνου Φουρφουράς 471m Ι.Μ.Σ. 706.4mm 318.4mm 6.2mm 1019.4 3 Bf 88% 6.5 °C
16/02/19 21:40 Ρεθύμνου Φράγμα Ποταμών 240m Ν.Ο.Α. 600.6mm 226.0mm 56.0mm 1022.3 3 Bf 90% 8.9 °C
17/02/19 5:05 Ηρακλείου Αγία Βαρβάρα 590m C.W. 449.2mm 171.6mm 7.8mm 1020.5 3 Bf 98% 4.9 °C
17/02/19 4:59 Ηρακλείου Άγιος Μύρωνας 450m C.W. 465.6mm 215.2mm 18.0mm 1021.8 1 Bf 93% 6.6 °C
17/02/19 5:03 Ηρακλείου Αμιράς 690m C.W. 398.8mm 135.0mm 0.0mm 1017.2 1 Bf 78% 6.4 °C
17/02/19 3:43 Ηρακλείου Άνω Βιάννος 545m C.W. 380.0mm 131.2mm 0.0mm 1019.2 2 Bf 76% 7.6 °C
17/02/19 5:05 Ηρακλείου Αρκαλοχώρι 395m C.W. 344.0mm 157.4mm 11.0mm 1026.5 2 Bf 96% 6.1 °C
16/02/19 22:40 Ηρακλείου Βαγιονιά 196m Ν.Ο.Α. 297.2mm 89.0mm 8.4mm 1021.6 2 Bf 91% 7.4 °C
17/02/19 5:04 Ηρακλείου Βενεράτο 318m C.W. 411.8mm 166.2mm 18.6mm 1021.5 2 Bf 93% 7.3 °C
17/02/19 5:04 Ηρακλείου Γέργερη 530m C.W. 501.8mm 192.8mm 4.6mm 1017.1 1 Bf 87% 6.5 °C
17/02/19 5:00 Ηρακλείου Γόρτυνα 185m Ι.Μ.Σ. 249.8mm 74.4mm 1.0mm 1020.4 0 Bf 87% 7.8 °C
17/02/19 5:04 Ηρακλείου Έμπαρος 430m C.W. 458.8mm 178.8mm 0.4mm 1021.1 0 Bf 89% 5.7 °C
14/02/19 10:02 Ηρακλείου Επισκοπή 340m C.W. 232.0mm 45.0mm 5.0mm 1009.1 1 Bf 96% 7.9 °C
17/02/19 5:00 Ηρακλείου Ηράκλειο Μ.Φ.Ι.Κ 10m Ν.Ο.Α. 256.2mm 72.2mm 2.6mm 1020.2 5 Bf 78% 12.4 °C
17/02/19 04:49 Ηρακλείου Ηράκλειο Ανατολικά 35m Ν.Ο.Α. 322.4mm 126.6mm 17.0mm 1021.3 2 Bf 88% 10.7 °C
17/02/19 05:06 Ηρακλείου Ηράκλειο Δυτικά 85m Ν.Ο.Α. 328.4mm 135.0mm 6.4mm 1021.5 2 Bf 84% 8.9 °C
17/02/19 5:02 Ηρακλείου Ηράκλειο Κνωσσός 115m Ν.Ο.Α. 360.2mm 128.4mm 20.4mm 1021.2 0 Bf 91% 9.2 °C
16/2/19 16:00 Ηρακλείου Καμάρες 568m Ι.Μ.Σ. 636.2mm 85.6mm 21.8mm 1018.3 1 Bf 90% 5.3 °C
17/02/19 05:01 Ηρακλείου Λέντας 15m Ν.Ο.Α. 201.0mm 74.0mm 2.4mm 1018.6 4 Bf 76% 10.6 °C
17/02/19 4:35 Ηρακλείου Μάλια 22m C.W. 287.4mm 139.0mm 10.6mm 1019.8 1 Bf 87% 9.1 °C
17/02/19 5:02 Ηρακλείου Μεσοχωριό 300m C.W. 283.2mm 91.6mm 1.4mm 1019.8 0 Bf 91% 7.4 °C
17/02/19 5:04 Ηρακλείου Μοχός 420m C.W. 398.2mm 179.6mm 16.0mm 1023.0 0 Bf 96% 6.0 °C
17/02/19 5:00 Ηρακλείου Πετροκεφάλι 54m Ν.Ο.Α. 249.8mm 72.0mm 0.8mm 1019.7 1 Bf 92% 8.3 °C
17/02/19 4:59 Ηρακλείου Πεζά 305m Ν.Ο.Α. 352.2mm 122.0mm 12.0mm 1020.9 0 Bf 95% 7.1 °C
17/02/19 5:00 Ηρακλείου Πλώρα 132m Ι.Μ.Σ. 287.2mm 100.2mm 0.8mm 1021.0 3 Bf 86% 9.1 °C
17/02/19 5:02 Ηρακλείου Προφήτης Ηλίας 350m C.W. 422.0mm 178.6mm 18.8mm 1021.1 0 Bf 96% 7.0 °C
27/01/19 10:56 Ηρακλείου Πυράθι 311m Ι.Μ.Σ. 164.8mm 164.8mm 0.0mm 1008.0 2 Bf 63% 12.7 °C
17/02/19 5:05 Ηρακλείου Σταυράκια 245m Ι.Μ.Σ. 458.8mm 209.8mm 22.6mm 1021.0 2 Bf 94% 7.8 °C
17/02/19 5:04 Ηρακλείου Τυμπάκι 25m C.W. 295.2mm 78.6mm 0.0mm 1020.4 2 Bf 88% 7.7 °C
17/02/19 5:03 Ηρακλείου Χόνδρος 420m C.W. 321.2mm 95.2mm 0.0mm 1019.6 2 Bf 81% 7.4 °C
17/02/19 5:05 Ηρακλείου Ψαρή Φοράδα 45m C.W. 140.4mm 33.8mm 0.0mm 1018.0 2 Bf 69% 10.9 °C
17/02/19 05:00 Λασιθίου Αγ.Νικόλαος 15m Ν.Ο.Α. 267.4mm 97.4mm 0.0mm 1020.9 0 Bf 81% 10.4 °C
17/02/19 5:02 Λασιθίου Ζάκρος 265m C.W. 411.8mm 81.4mm 0.0mm 1018.3 3 Bf 81% 8.8 °C
17/02/19 05:03 Λασιθίου Ιεράπετρα 15m Ν.Ο.Α. 270.8mm 85.8mm 0.0mm 1019.2 2 Bf 74% 10.6 °C
17/02/19 5:04 Λασιθίου Ιεράπετρα Λιμάνι 14m Ι.Μ.Σ. 234.8mm 64.2mm 0.0mm 1020.9 1 Bf 74% 11.0 °C
17/02/19 5:04 Λασιθίου Κριτσά 270m Ι.Μ.Σ. 496.0mm 137.4mm 0.0mm 1021.0 0 Bf 75% 9.2 °C
17/02/19 5:03 Λασιθίου Μακρύ Γιαλός 10m C.W. 348.4mm 97.0mm 0.0mm 1020.0 1 Bf 74% 10.7 °C
17/02/19 05:04 Λασιθίου Ξερόκαμπος 20m Ι.Μ.Σ. 111.3mm 32.3mm 0.0mm 1017.8 4 Bf 70% 11.4 °C
17/02/19 5:00 Λασιθίου Ποτάμοι 865m C.W.-Ν.Ο.Α. 186.6mm 186.6mm 6.0mm 1021.0 0 Bf 95% 2.8 °C
16/02/19 22:13 Λασιθίου Σελάκανο 880m C.W. 632.4mm 122.0mm 8.0mm 1019.5 1 Bf 95% 2.6 °C
17/02/19 05:01 Λασιθίου Σητεία 30m Ν.Ο.Α. 262.4mm 64.2mm 0.2mm 1018.4 0 Bf 87% 9.9 °C
17/02/19 05:04 Λασιθίου Τζερμιάδο 820m Ν.Ο.Α. 639.2mm 296.6mm 6.8mm 1020.6 1 Bf 95% 1.3 °C
16/02/19 17:27 Λασιθίου Φινοκαλιά 250m Ν.Ο.Α. 282.2mm 73.0mm 11.8mm 1017.2 3 Bf 89% 8.0 °C